top of page

2023 Season 1 Results

Published in March 2023

WOMCF Multi Award Winners

Special Prizes

Excellent Interpretation Award

Mirei Kuroyanagi, Wannarath Kaewngarm, Felix Zhou, Waratchaya Kaewngarm, Yijie Ding, Au Tsz Ho Marcus, Aleksandra Mikołajczyk, Fangfei Ding, Linfei Yang, Wanting Peng, Aleksandra Stylok, Katarzyna Hejnowicz, Quanjun Liu, Tanya Ganesh, Zofia Trybus, Natalia Mazurek, Youjung Jang, Zefeng Chen, Zhengshi Liu, Elena Antonini

​

Excellent Musicianship Award

Zizhen Yang, Julia Zizhou Chen, Abigail Chen, William Liang, Yige Zhou, Zofia Sobczyk, Vimvarintorn Pornvattanakit, Jia Fangxing, Yuan Chang, Heng Liu, Rong Tian, Yan Wei, Yifan Zhu, Lixue Cheng, Yiqing Zhang, Tianyang Zhou, Di Hong

​

Excellent Technique Award

Chloe Hengyu Wang, Pavida Thiamchivasin, Phanthira Chirathivat, Wallace Xu, Barbara Jankowska, Michael Phillipe Andree, Anqi Chen, Yunxi Zhang, Agnieszka Michalik, Urszula Świerczyńska, Yihao Zhang, Haixiang Ge

​

​

Concerto

GOLD PRIZE

Haixiang Ge - Viola

Tanya Ganesh - Oboe

Chinnawat Themkumkwun - Guitar

Xu Zhongshi - Violin

​

SILVER PRIZE

Ming Chen - Vocal

Daniyal Owens - Violin

Jace Christie - Vocal

Xiaohui Yan - Harp

​

BRONZE PRIZE

Yang Liu - Vocal

Mei Chen - Piano

 Lucas Martins  - Violin

Kira Petrova - Guitar

​

Etude

GOLD PRIZE

Xiyue Cai / Wei Chen - Piano

​

SILVER PRIZE

Jiayi Lv - Flute

​

BRONZE PRIZE

Gabriel Senior - Piano

 Jean-Pierre Dubois - Flute

​

​

Romantic A (Under Age 17)

GOLD PRIZE

Rufei Jiang - Flute

Swansea Siu - Violin

Wanting Peng - Harp

​

SILVER PRIZE

Felicia Caiazzo - Flute

Carys Ramos - Cello

 Sushila Patel - Piano

​

BRONZE PRIZE

  Kai Tanaka - Violin

Sophie Martin - Harp

Qi Zhang - Piano

​

​

Romantic B (Over Age 17)

GOLD PRIZE

Heng Liu / Yan Wei / Yifan Zhu - Vocal

Zefeng Chen / Tianyang Zhou - Piano

​

SILVER PRIZE

Arella Png Hui Yun - Piano

​

BRONZE PRIZE

Jace Christie - Clarinet

Maude Lam - Cello

​

Musical Theatre & Opera

GOLD PRIZE

Elena Antonini

Quanjun Liu

​

SILVER PRIZE

Yishuo Yang

​

BRONZE PRIZE

Michael Nguyen

​

Original Composition

GOLD PRIZE

Dominique Salloum, Jia Fangxing, Di Hong, Allan Fuller, Weijie Cai, Yuxin Li

​

SILVER PRIZE

Bolai Fang, Jincheng Liu, Natasha Rangel, Lai Xinyi, Lyuming Xu

​

BRONZE PRIZE

Su Yan, Bruno Nikolajsen, Sonia Hernández, Su Jae-Yong, Georgie Zuniga

​

​

Baroque

GOLD PRIZE

​Natalia Mazurek - Viola

Fangfei Ding - Organ

Lian Xue / Lixue Cheng - Piano

​

SILVER PRIZE

Maude Lam - Cello

Nikolai Ivanov - Piano

​

BRONZE PRIZE

 David Lee - Violin

Lauren Brown - Harp

​

Classical

GOLD PRIZE

Yiqing Zhang - Flute

Youjung Jang - Piano

Xinyu Cui - Vocal

​

SILVER PRIZE

Mohammad Hussein - Cello

Isabella Rossi - Piano

​

BRONZE PRIZE

David Lee - Violin

Zoe Lee / Manuela Costa - Piano

​

Modern

GOLD PRIZE

Yiqing Zhang - Flute

Haixiang Ge - Viola

Zhengshi Liu - Clarinet

​

SILVER PRIZE

Sofia Padilla - Violin

Lucka Urbanová - Vocal

​

BRONZE PRIZE

Sabrina Lopez - Harp

Jasper Finch / Yichen Feng - Piano

​

​

National Music

GOLD PRIZE

Dingfu Zeng / Dirui Hu / Wenhao Li

​

SILVER PRIZE

Xinran Qiao / Su Jae-Yong

​

BRONZE PRIZE

 Diogo Silva / Lila Singh / Jia Chen

​

Sonata

GOLD PRIZE

Denys Maistruk / Minqi Shi - Piano

​

SILVER PRIZE

Davey Christensen - Cello

​

BRONZE PRIZE

Jasper Finch - Piano

​

Professional

GOLD PRIZE

Ana Belen Herrezuelo - Conducting

Tanya Ganesh - Oboe

Urszula Świerczyńska / Youjung Jang / Connor Mcquillan / 

Huilin Gong / Yihao Zhang / Yuan Chang - Piano

Agnieszka Michalik / Huanling Qian / Mengyu Wang / Zofia Trybus - Violin

Andrej-Marek Kaňa / Mengyuan Fan - Vocal

​

SILVER PRIZE

Shuang Li - Conducting

Lixue Cheng / Rong Tian / Zefeng Chen - Piano

Davey Christensen - Cello

Jace Christie - Clarinet

Heng Liu / Yan Wei / Yifan Zhu / Lin Chen / Tang Yike / Jennifer Wilcox - Vocal

Byron Dalby - Harp

​

​

BRONZE PRIZE

Kae Sang Chul / Aidan Johns - Harp

Amanah Walter / Hye Eun Kwon /

Ding Yi Han / Sisi Lu - Piano

Aidan Jinfu CUI / Ruoran Liu /

Sheila Teixidó / Joss Mitchell - Vocal

Dexter Patrick - Flute

​

​

Advanced (Age 18-22)

GOLD PRIZE

Jia Fangxing - Composition

Aleksandra Stylok - French horn

Rong Tian / Tianyang Zhou / Xiaoyi Tang - Piano

Roksana Krechowiecka - Viola

Katarzyna Hejnowicz - Violin

Quanjun Liu / Baron Chen / Feihong Yu / Xiaofeng Hou - Vocal

​

SILVER PRIZE

Yun Kyung-Hu - Cello

CHUHE LING - Double Bass

Liu Xiangrui / Yiran Pang / Gavin Truong - Vocal

Jinhui Liang - Composition

Zhang Qi / Minglun Zhu / Layla-Rose Payne - Piano

​

​

BRONZE PRIZE

Sunny Zhang / Khalil Kim - Violin

Pong Ho-Sung / Giacomo Knapp  - Vocal

Jordan-Lee Schaefer - Viola

Kexin Yu / Elettra Mula - Piano

Albert Obier - Composition

​

​

Young Artist (Age 14-17)

GOLD PRIZE

Vibhav Sugumar - Classical Guitar

Fangfei Ding - Organ

Maciej Bieńkowski / Pok Cheung (Timothy) Tsang / Vimvarintorn Pornvattanakit - Piano

Aleksandra Mikołajczyk / Zofia Sobczyk - Violin

Bowen Zhao / Linfei Yang - Vocal

Yiqing Zhang - Flute

​Wanting Peng - Harp

​

SILVER PRIZE

Wanyi Cai - Trumpet

Juan Carlos Ramirez - Flute

Jialin Li / Siyu Chen - Vocal

Luke Jackson - Guitar

Nisha Patel / Milena Novak / Hugo Perez - Piano

​

​

BRONZE PRIZE

Jana Novakova  - Violin

Alex Xinyue Hu - Harp

Anzhi Chen / Jack Wong / Hannah Park / Chuyi Wen - Piano

Nora Johansson - Flute

Ethan Thompson - Oboe

Zhou Shun - Cello

​

Youth (Age 11-13)

GOLD PRIZE

Anqi Chen - Cello

Au Tsz Ho Marcus - Clarinet

Yifei Zhong / Ziyu Ru / Yige Zhou - Flute

Rinnita Booranabanyat - Guitar

Michael Phillipe Andree / Yunxi Zhang - Piano

Barbara Jankowska / William Liang - Violin

​

SILVER PRIZE

Alessandro Rossi - Piano

Omer Devlin - Violin

Allen Yuzu Wong - Vocal

Yun Liu - Flute

Juan Rodriguez - Composition

​

BRONZE PRIZE

Leon Weber / Jue Wang - Piano

Reilly Baxter - Cello

Chen Li - Guitar

Anna Schmidt - Flute

Noah Davis / Ryan Chen - Clarinet

Zhu Yilong - Cello

​

​

Junior (Age 8-10)

GOLD PRIZE

Jinxuan Liu - Flute

Pavida Thiamchivasin - Harp

Felix Zhou / Phanthira Chirathivat / Wallace Xu / Julia Zizhou Chen - Piano

Chloe Hengyu Wang / Hayley Wu Zi Sum - Violin

Waratchaya Kaewngarm - Vocal

​

SILVER PRIZE

Haoyue Yang / Yijie Ding - Flute

Abigail Chen / Mei Ling Wong / Sofia Hernandez / Alexander Ivanov / Yu Meiquan - Piano

Sarah Johnson - Violin

​

BRONZE PRIZE

Riccardo Savio / Yara Abbas / Ethan Chen / Lily Chen - Piano

Shuwei Ma - Vocal

Qianyi Zhang - Cello

Benjamin Meyer - Violin

​

Prodigy (Age 7 and younger)

GOLD PRIZE

Wannarath Kaewngarm - Drums

Mirei Kuroyanagi / Zizhen Yang - Piano

​

SILVER PRIZE

Mia Zhen - Vocal

Ella Anderson - Violin

​

BRONZE PRIZE

Yuan Fei / Carlos Gonzalez - Piano

Shanai Lee - Vocal

​

Grand Prize

Agnieszka Michalik

​

​

bottom of page